Na redakci se prostřednictvím svého advokáta obrátil Ahmad I. s žádostí o uveřejnění odpovědi na články, které o případu vyšly.

„Jako odpověď na články popisující úmrtí Anety R. prohlašuji, že jsem neměl nic společného s její smrtí, její smrt jsem nezavinil a nejsem v této věci trestními orgány vyšetřován, obviněn nebo stíhán.“

Podepsán pan Ahmad I. v zastoupení advokátní kanceláře JUDr. Milana Hulíka, Ph.D.