Mí drazí spoluobčané. Prožíváme hrůzu. Prožíváme národní tragédii. Včera večer prožilo hlavní město Francie útoky nevídaného barbarství, které ukázaly další nárůst násilí ze strany islámského terorismu. Již pošesté během roku 2015 udeřilo na naši zemi. Francie oplakává své mrtvé a já pláči s ní. Také myslím na těch mnoho raněných, z nichž někteří jsou v kritickém stavu. Rodinám mrtvých a raněných chci vyjádřit nejhlubší soustrast a solidaritu. Skláním se před obětavostí a profesionalitou našich pořádkových sil a záchranářů a chci jim vyjádřit své uznání. Zaslouží si obdiv celého národa. Je mou povinností vám říct, že Francie a Francouzi již nejsou v bezpečí. A je nutné okamžitě jednat.

Francie si musí konečně ujasnit, kdo jsou její spojenci a kdo jsou její nepřátelé. Její nepřátelé, to jsou země, které zachovávají vstřícné vztahy s radikálním islámem. Jsou to také země s ambivalentním postojem k teroristickým aktivitám. Všichni ti, kteří bojují, jsou spojenci Francie a měli bychom s nimi jako s takovými zacházet.

Prezident vyhlásil výjimečný stav a dočasné hraniční kontroly. To je dobře. Ale ať říká Evropská unie cokoliv, je nezbytné, aby si Francie držela kontrolu nad svými hranicemi jednou provždy. Bez hranic není možná ochrana, ani není možné bezpečí.

Francie byla vykreslena jako zranitelná. Musí přezbrojit, protože již dlouho prochází naprogramovaným kolapsem svých kapacit ochrany a obrany tváří v tvář předvídatelným a rostoucím hrozbám. Musí obnovit své vojenské prostředky, policii, četnictvo, rozvědku a celníky. Stát musí znovu zajistit základní poslání ochraňovat Francouze.

A konečně islámský fundamentalismus musí být zničen. Francie musí zakázat islámské organizace, zavřít radikální mešity a vyhostit cizince, kteří káží na našem území nenávist, stejně jako nelegální přistěhovalce, již tam nemají co dělat. Pokud jde o členy těchto islámských hnutí dvojího občanství, je nezbytné zbavit je státní příslušnosti a zakázat jim vstup na naše území.

Mí drazí spoluobčané, jsme odvážní lidé. Národ musí být v této situaci jednotný. A za slovy musí být silná akce, která bude chránit Francouze a udržovat tuto jednotu.

Ať žije republika! Ať žije Francie!