Skupina primatologů a filmařů, která tuto tlupu objevila poprvé v roce 1993, byla dočista fascinovaná především její velikostí, která přesahovala trojnásobek toho, co kdy viděli. Další, co upoutalo jejich pozornost na více než dvacet let, byl uzurpátorský způsob, jakým byla tlupa vedena čtyřmi bojovnými lidoopy. Za dokumentem Zrození bojovných opic stojí velmi intenzivní a obětavá práce právě této skupiny dokumentaristů, která byla doplněna o nové, speciálně natočené materiály odhalující převratné poznatky o chování lidoopů.

Seznamte se s bojovnými lidoopy: Hare je leader největší lidoopí tlupy – výzkumným pracovníkům pracujícím na dokumentu Zrození bojovných opic se podařilo získat jeho důvěru a Hare jim tak otevřel okno do jeho tajného světa. Hare napříč tomu, že má podstatný vliv na celou skupinu vedenou krutovládou, projevoval také vrozený smysl pro morálku.

Pincer je druhý v pořadí celé tlupy a nejvíce vzhledem podobný člověku. Jeho síla a úspěch byly objeveny až po jeho smrti, když genetické testy odhalily, že zplodil více potomků než kterýkoli z alfa samců ve skupině. Toto zjištění zpochybnilo všechny předchozí úvahy o šimpanzí hierarchii.

Ellington je velitel hlídky – naprosto jedinečná osobnost a nejlepší přítel Harea. Ellington řídil většinou vítězně skupinu při vyhlazovacích válkách o území s ostatními tlupami, což nakonec vede k dramatickému rozšíření jejich území. Bartok je nejúspěšnější v historii skupiny. Vysoce sofistikovaný politik, ale fyzicky malý šimpanz. Dokument uvede Discovery Channel 5. března 2017 ve 22:00.