Dioxiny jsou toxické sloučeniny, které jsou bohužel takřka všude kolem nás. Jen z cigaret, vykouřených v ČR, se ročně uvolní 6,3 miligramu dioxinů. A celých 10 miligramů dioxinů snědí Češi ročně v uzeninách. Solidní dávka dioxinů vás čeká i během Silvestra – při ohňostrojích ve velkých městech se do ovzduší uvolní dalších až 15 miligramů!

Nemůžeme asi očekávat, že by produkce dioxinů ustala – jejich velkým zdrojem je například i provoz aut nebo vytápění pomocí tuhých paliv, tedy věci, bez kterých se řada lidí neobejde. Zčásti se ale problém s dioxiny daří řešit spalováním. Jako příklad může posloužit pražské zařízení ZEVO Malešice, které přeměňuje odpad na energii pro obyvatele hlavního města.

„Ročně se do ZEVO Malešice naveze asi 300 000 tun komunálního odpadu. V něm je obsaženo přibližně 18 gramů dioxinů. Zpracováním odpadů ZEVO vyrábí světlo a teplo pro 20 tisíc pražských domácností a zároveň zcela zlikviduje asi 4 gramy dioxinů,“ popisuje mluvčí společnosti Pražské služby Julián Záhorovský. Zbylé dioxiny pak zůstanou v popílku a do ovzduší se dostane jen asi 17 miligramů.

Pro představu, zmíněných 18 gramů dioxinů hmotnostně odpovídá asi 4 balíčkům cukru do kávy. 17 miligramů, které se dostanou do ovzduší, by pak odpovídalo asi 58 zrníčkům cukru.