Budova byla naštěstí tou dobou neobydlená a nedošlo k žádným ztrátám na životech. I tak se ale k požáru přichomýtl dav čumilů, kteří měli z ohně radost. Oslavovali, vykřikovali nahlas urážlivé poznámky a ti, kteří byli navíc posilněni alkoholem, se pokusili různě odstrkovat hasiče a bránit jim v práci.

Německá policie dokonce musela v noci zatýkat a v cele skončili dva mladíci.

Proti tomuto činu se ostře ohradil saský ministr vnitra Markus Ulbig. Není podle něj snesitelné, aby byla takto otevřeně projevována nenávist vůči cizincům. K jeho názoru se připojili i další evropští politici.