Ve staré Indii byla Kámasútra obecně uznávanou součástí povinného vzdělání. Muži ji museli studovat společně s jinými vědami a dovednostmi a ženy je většinou následovaly, pokud jim to manžel po svatbě dovolil.

Obecně se však tradovalo, že ženy mají na rozdíl od mužů všechny poučky Kámasútry tak nějak zakódované a používají je intuitivně. Pokud by k vám však intuice nepromlouvala dostatečně nahlas, představujeme vám 12 základních pravidel, kterými by se měla řídit každá smyslná žena.

1. Dobře se seznamte se vším, co souvisí s hereckým uměním.

2. Rozviňte co nejvíce své kuchařské vlohy a naučte se připravovat šerbety, limonády, studené nápoje, ovocné šťávy stejně dobře jako nápoje alkoholické.

3. Vycvičte se v hádankách, rébusech, slovních hrách a v napodobování různých zvuků zvířat a lidí.

4. Chcete-li obratně a přesvědčivě mluvit, musíte věnovat trochu času kvalitní četbě.

5. Prohlubujte svou znalost odvozovat, zdůvodňovat a logicky argumentovat.

6. Nikdy muži neumožněte, aby vycítil, že víc toužíte po jeho penězích než po něm.

7. Když se k vám muž snaží přiblížit, buďte zdrženlivá, protože muži obvykle pohrdají ženami, které snadno získali.

8. Když jde s vámi milenec na lůžko, nechlubte se mu svou znalostí milostného umění.

9. Zachovávejte rovnováhu mezi studem a nestoudností.

10. Pokud váš milenec spí, je nemocný nebo opilý, buďte potichu.

11. Nechvalte v jeho přítomnosti žádného jiného muže a nekritizujte nikoho s týmiž chybami a nedostatky, které má i on.

12. Občas se tvařte, že strašně žárlíte na jinou ženu, nebo předstírejte špatnou náladu nad stopami nehtů a zubů na jeho těle a obviňujte ho, že mu je způsobila jiná žena, ačkoliv jste mu je předtím udělala sama.