Nepochopitelný trest vynesla rada starších, která je složena výhradně z mužů, kvůli tomu, že bratr obou dívek utekl s přítelkyní z vyšší společnosti. V Indii bohužel na některých místech stále přetrvává odporný kastovní systém, který lidi rozděluje do čtyř skupin podle toho, do jaké rodiny se narodí.

Všichni sourozenci patří mezi dality, kteří byli v minulosti považováni za nečisté a konali jen tu nejšpinavější práci. A právě zde leží celý problém. Pro radu starších je nepředstavitelné, aby dívka z vyšší kasty milovala někoho z nižší.

Jenže přesně to se stalo a jejich lásce nezabránilo ani to, že rodina dívku provdala do jiné vesnice. Mladá Indka utekla a vrátila se pro milovaného Raviho.

Obě sestry i s rodinou musely rovněž utéct. Jejich dům byl hned druhý den vypleněn, a tak se logicky obávají, že je v případě návratu čeká smrt.

Meenakshi Kumari se již obrátila na nejvyšší soud v Indii a žádá ochranu. Na její obranu vystoupila i organizace Amnesty International, která upozorňuje na to, že podobné rozsudky jsou v Indii bohužel ještě stále běžnou praxí.

Případ je o to horší, že mladí milenci již očekávají dítě. Jak by tohle vyřešila ona rada starších, nechceme raději ani domýšlet.