„Nemůžeme vyřešit tento problém pouze prostřednictvím modlitby,“ řekl duchovní vůdce k problematice terorismu. „Jsem buddhista a věřím v modlitby. Ale lidé vytvořili tento problém a teď žádáme Boha, aby ho vyřešil. Je to nelogické. Bůh by řekl, vyřešte si ho sami, protože vy jste si ten problém stvořili.“

„Potřebujeme systematický přístup podporující humanistické hodnoty, jednotu a harmonii,“ pokračoval dalajláma. „Pokud s tím začneme teď hned, je tu naděje, že toto století bude odlišné než to předchozí. Je to v zájmu všech. Tak pojďme pracovat na míru v našich rodinách a společnosti, a ne jen očekávat pomoc od Boha, Buddhy nebo vlády.“

Dalajlámovy odpovědi na útoky v Paříži připomínají jeho projev, který učinil v roce 2003 o útocích z 11. září v New Yorku.