Ministerstvo zahraničí sleduje situaci v jednotlivých zemích a o všech nebezpečích informuje na svých webových stránkách. Navíc budou letos v nejvytíženějších destinacích otevřena konzulární jednatelství. Jedná se o Bulharsko (Burgas), Chorvatsko (Rijeka a Split) a Španělsko (Barcelona). V Chorvatsku i v Bulharsku budou společně s místními policisty hlídkovat i čeští policisté. Také byl ustaven konzulární tým rychlého nasazení, který kdykoliv poskytne pomoc občanům České republiky.

Desatero na cesty podle ministerstva zahraničí

1. Registrujte se v systému DROZD

O tom, kam se chystáte vycestovat, byste měli informovat blízkého člověka. Rozhodně neodjíždějte, aniž byste o tom někomu řekli. Také se nezapomeňte registrovat do webové aplikace DROZD, která umožňuje poskytovat informace o plánovaném pobytu v zahraničí. Získané informace slouží konzulární službě k poskytování operativní pomoci občanům ČR při událostech mimořádného charakteru, jako jsou přírodní katastrofy, sociální nepokoje a ozbrojené konflikty.

2. Sledujte bezpečnostní situaci

Sledujte bezpečnostní situaci v zemi, kterou chcete navštívit. A to jak před odjezdem, tak i během pobytu v dané zemi. Získejte co nejvíce informací o podmínkách cestování do konkrétní země.

3. Pojistěte se

Když chcete vycestovat do zahraničí, musíte si sjednat pojištění úhrady léčebných výloh. Kdyby se vám u moře něco stalo, možná byste se pak bez pojištění nemuseli doplatit. Měli byste si také zjistit, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče.

4. Chraňte své doklady

Cestovní pas a všechny vaše doklady včetně víza byste měli mít uložené na nějakém bezpečném místě. Nezapomeňte si pořídit kopie všech dokladů, kdyby se vám náhodou ztratily. Pokud se vám přece jen stane, že vám cestovní doklad někdo odcizil, hned to nahlaste na místní policii a na český zastupitelský úřad, který vám vystaví náhradní cestovní doklad.

5. Dodržujte celní předpisy

Z některých zemí se určité předměty prostě vyvážet nesmí. Respektujte tak předpisy upravující dovoz a vývoz některých předmětů. Například drahých šperků, mincí nebo i minerálů. Pokud byste se tyto věci snažili vyvézt, hrozí vám vysoká pokuta. Při nákupech si schovávejte účet, a pokud cestujete se psem, musíte mít pas i pro něj, potvrzení o očkování a zvíře musí být čipováno.

6. Dodržujte zvyky

Zjistěte si, jaké tradice a zvyky má určitá země, do které se chystáte. Pokud jejich zvyky nebudete respektovat, můžete si přivodit velké nepříjemnosti nebo se dostat i do nebezpečných situací. Jedná se například o oblékání nebo stravovací návyky.

7. V naléhavých případech kontaktujte zastupitelský úřad

Spojení na zastupitelské úřady v zemích, do kterých chcete cestovat, si zjistěte před odjezdem z ČR a měli byste je mít všude při ruce. Je možné se také obrátit na Operační a informační centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR na čísle +420 224 182 425.

8. Zkontrolujte si doklady a víza

Dávejte si pozor, abyste měli platný cestovní pas a všechny doklady potřebné k návštěvě určité země. Důležitá jsou také platná víza. Kontaktujte zastupitelský úřad státu a zjistěte si, jaké podmínky je potřeba splnit při vstupu do konkrétní země.

9. Dodržujte zákony

V cizích zemích platí mnohdy jiné zákony než ty, na které jsme zvyklí z Česka. Když vstoupíte na území konkrétního státu, podléháte tak automaticky jejich zákonům. Pokud porušíte místní právní řád, může vám být uložena sankce podle místních předpisů, která může být hodně odlišná od postihu v Česku.

10. Chraňte životní prostředí

Lov a odchyt živočichů většinou podléhají povolení nebo jsou zcela zakázáné. Existují ale také pravidla pro sběr rostlin a některého hmyzu. Seznamte se tak s místními předpisy a dodržujte je. Nebo se dostanete do velkých problémů.