Farmaceutická společnost Zentiva řešila velký problém. Na trh se totiž dostaly desítky tisíc krabiček, které měly obsahovat jiné léky než ty, které jsou uvedeny na obalu. „Jedná se o léky, které užívají tisíce lidí. Ti vážněji nemocní budou poškozeni, i kdyby tam ta účinná látka nebyla a oni nemohli být léčeni, a naopak,“ řekl pro Českou televizi prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba. „Zatím se ví, že jde o pět přípravků, které jsou na předpis. Dojít mělo ke dvěma chybám. Na první pohled není záměna vidět. Je potřeba zkontrolovat označení šarží na obalech,“ dodává.

Uživatelé léků i doktoři jsou zmatení. O všem se totiž dozvěděli ze sociálních sítí a informace si musí hledat sami. Přitom jsou zaměněné léky na trhu už od června. Léky v krabičkách jsou hodně podobné, takže je lidé ani nemusí rozlišit. Pokud užíváte balení kortikoidu Prednison, je možné, že v krabičce můžete mít Oxazepam, který se používá na úzkost a deprese. Stovky balení už byly vráceny do lékáren.

Záměnu způsobila továrna Zentiva v Praze-Měcholupech. Státní ústav pro kontrolu léčiv tam provedl neohlášenou kontrolu. „Na základě této neplánované inspekce jsme doplnili proces plánování rizik. S výrobcem komunikujeme intenzivně a s jeho dosavadními přijatými opatřeními jsme za SÚKL spokojeni,“ řekl ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta.

„Po takřka dvou týdnech, kdy preventivní stahování probíhá, jsme neidentifikovali žádnou záměnu léků v ČR. Pacienti, kteří mají léky ze stahovaných šarží, by je měli neprodleně vrátit v lékárně, nicméně riziko záměny tablet v těchto šaržích je zanedbatelné. Předpokládáme, že stahování ukončíme v řádu několika málo týdnů. Dosavadní průběh stahování léků potvrzuje jeho preventivní charakter. Identifikujeme pouze nález dvou blistrů (platíček) přípravku Neurol v krabičkách označených jako přípravek Atram v Polsku, které byly vyrobeny v pražském závodě Zentivy. K dnešnímu dni nebyla identifikována žádná další zaměněná balení, vyrobená v pražském závodě,“ řekl mluvčí Zentivy Filip Hrubý. Vyšetřování stále probíhá.