Předseda správní rady ALZHEIMER HOME ZÁTIŠÍ z. ú. Boris Šťastný k tomu uvádí: „Jen velmi málo zařízení v České republice dokáže nabídnout špičkové zdravotně sociální služby pod jednou střechou. Nám se to podařilo. Naše služby jsou poskytovány v komfortním, bezpečném a na nejvyšší možné úrovni personálně i technicky vybaveném sociálním pobytovém zařízení – domově se zvláštním režimem.“

ALZHEIMER HOME ZÁTIŠÍ se nachází v Praze-Kunraticích, v prostředí obklopeném uklidňující zelení. Na klienty čekají nejmodernější terapeutické procedury, například bazální stimulace, reminiscenční terapie, canisterapie a muzikoterapie, také jídelníček sestavený nutričním specialistou, samozřejmostí je nepřetržitá péče 24 hodin po celý rok. Lékařskou péči praktickým lékařem, psychiatrem, internistou a dalšími specialisty zajišťuje vlastní zdravotní centrum.

„Kapacita zařízení je 90 klientů. Naší filosofií je přistupovat ke klientům stejně jako ke členům své rodiny. S láskou, a aby se u nás cítili jako doma, mezi svými blízkými,“ doplňuje MUDr. Boris Šťastný.

Alzheimerova nemoc (AN) narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Počet lidí s demencí v České republice je odhadován na 120–130 tisíc lidí. V pozdních stádiích demence je nemocný zcela odkázán na pomoc druhé osoby. Míst ve specializovaných zařízeních, která zajišťují péči o takto nemocné, je zejména v Praze a ostatních velkých městech přitom stále nedostatek.

Další podrobné informace lze najít na webových stránkách – www.alzheimerhome.cz nebo www.slaskoujakodoma.cz