Zdravého chlapečka našla služba zdejší nemocnice v babyboxu v pátek po deváté večer, kdy jí systém signalizoval manipulaci s boxem.

A skutečně, po dvou minutách byl ze zařízení vyjmut čerstvě narozený, donošený chlapeček, který vážil lehce přes tři a půl kila.

Miminko pojmenovaly sestřičky zdejší nemocnice Jaroslav, neboť o dvě hodiny později po jeho nalezení nastalo jaro.

Jedná se o 118. miminko nalezené v českých babyboxech od jejich uvedení do provozu v roce 2005.