Svoboda není samozřejmost. To by si právě dnes měl uvědomit každý, ne jen ti, kteří se osobně zúčastnili listopadových demonstrací.

Vyjma událostí ze 17. listopadu, kdy byli demonstranti napadeni Veřejnou bezpečností, nebyla revoluce provázena násilím a během státního převratu nebyl zmařen jediný život. Pro svůj nenásilný charakter se tato revoluce označuje jako „sametová revoluce“. Ačkoliv nebylo pro převzetí moci použito násilí, výsledkem byla hluboká, revoluční, celospolečenská změna. A právě fakt, že nedošlo k velkým potyčkám, dlouhodobě opakují zahraniční média.

Zajímavou sondou do událostí roku 1989 je dokument, který sumarizuje to, jak o dění v tehdejším Československu informovala zahraniční média.