„Budeme samozřejmě k věci přistupovat s odpovídající přiměřeností, ale jako policie zkrátka musíme zákon uplatňovat," vysvětloval mluvčí rakouských policistů už 1. října, kdy zákon vešel v platnost.

V Rakousku žije asi jen 150 žen, které si zakrývají celou tvář. Toto opatření pocítí ale i cizinky, které navštíví Rakousko. Policisté je mohou donutit k sundání šátku už na letišti.

Zákon zakazuje zahalování obličeje burkou či nikábem, ale také například kuklou. Jde o „zajištění soudržnosti v otevřené společnosti“. Porušení tohoto zákona se trestá pokutou do výše 150 eur, v přepočtu tedy necelé čtyři tisíce korun.

Rakousko není první zemí, kde je zahalování obličeje zakázáno. V roce 2011 tak učinila Francie, nebo například Belgie a Nizozemsko s Bulharskem.