NKÚ svou kontrolu prováděl od října 2014 do dubna 2015 a o svých závěrech informoval v pondělí v tiskové zprávě.

Při inventarizaci sbírky ukončené v roce 2012 galerie nenalezla například 31 kreseb, mezi něž patří díla Josefa Lady, Františka Kupky či Jana Zrzavého.

Zrzavého kresbu Národní galerie zapůjčila spolu s dalšími šestnácti kresbami na výstavu Praha 1990 do muzea v Amsterodamu, která probíhala v letech 1999 až 2000. „Po ukončení výstavy galerie podle dokumentů převzala kresbu od přepravní společnosti, po dvou letech ale zjistila, že jí kresba chybí. Národní galerie podala trestní oznámení až v průběhu kontroly NKÚ, tedy minimálně po třinácti letech od ztráty,“ konstatovali kontroloři.

Ve sbírkách se nenašel kromě tří desítek kreseb také jeden obraz, bronzová plastika a 978 sbírkových předmětů evidovaných v podsbírce grafiky.

Velké nejasnosti jsou také kolem roku 2002, kdy Prahu zasáhla velká voda. „Do konce kontroly NKÚ nenašla v souvislosti s povodněmi 35 děl, převážně od českého sochaře Karla Dvořáka. O chybějících předmětech Národní galerie neinformovala Policii ČR,” stojí ve zprávě NKÚ.