A co to vlastně je? Jedná se o vznik boční síly při obtékání rotujícího tělesa proudícím plynem. Nuda, že? Vsadíme se, že jen tahle krátká věta vás spolehlivě uvedla do stejného kómatu, jaká jste zažívali ve škole při hodinách fyziky.

A jelikož nudy na eXtra.cz rozhodně nechceme docílit, tak vám raději ukážeme, jak to celé vypadá v praxi.

Pokud míč před upuštěním roztočíte, tak prostě nabere úplně jiný směr, než jaký normální smrtelník předpokládá. Právě díky tomuto jevu můžete ve fotbale koukat na to, jak ti nejlepší hráči zatočí balon do brány přímo z rohu.

A toho využil i Derek Muler při natáčení následujícího videa, kde basketbalový míč nespadne, aleodletí někam úplně jinam, než čekáte!