Evoluce zařídila, aby v živočišné říši převládala věrnost. Je to výhodou především pro mláďata, která se tak více učí od obou svých rodičů. Která zvířata se mohou pyšnit nekonečnou láskou až do smrti?

Labutě Labutě jsou symbolem lásky a romantiky. Vyobrazené hlavami u sebe, kdy z jejich krků vzniká tvar srdce. Jsou jako pravé páry, od kterých by si měli i lidé vzít příklad. Učí se od sebe a podílí se i na výchově mláďat. Krásná bílá stvoření jsou věrná až za hrob. Byly zaznamenány případy, že pokud jedna z labutí zemře, druhá uhyne žalem. Prostě dojemná láska.

Giboni Roztomilé opičky, které se odlišují od ostatních opic. Jako jediné jsou totiž schopné věrnosti, co se týká rodiny. Jsou z mála primátů, kteří žijí monogamně. Vytvářejí mezi sebou velmi silné vazby jako lidé. Jsou nám nejvíce podobní. Bohužel však, co se týče malých úletů, také. Reprodukce pro ně není znak nevěry. Jsou nám hodně podobní…

Termiti Tento nenápadný hmyz spolu dokáže v páru opravdu hodně. Páry jsou schopné spolu žít i dlouhých 20 let pod zemí. Když se však jejich vztah rozpadne, může to mít bohužel neblahé následky. Jejich láska opadne a přejdou do fyzického násilí. Naprosto se promění v agresory a jejich zamilovanost se rychle promění v nenávist. Brutalita končí až kousáním tykadel a jiných částí těla.

Sloni Žijí v rodinných stádech, kterým vévodí samice. Ta nejzkušenější z nich má na starosti veškeré sloní útrapy života. Mají silně vyvinutý pud pro rodinu, kdy si se vším pomáhají a podporují se. Převážně s výchovou svých slůňátek. Mladí se učí od starších. Když nastane smrt, druhá polovička to velmi těžce nese. Jejich loučení je dlouhé a dojemné i pro ostatní členy rodiny.