„Je to ostuda pro celé město, ale my nejsme rasisté,“ vyjádřil se k případu Francesco Cavagnino, jeden ze zastupitelů města Costa Volpiano. Už dvakrát se totiž italští rodiče rozhodli změnit svým dětem školu, když je první den přivedli do první třídy základní školy a zjistili, že ve třídě je více Romů než Italů.

Své potomky nechali přepsat na školu v sousedním městě a vyjádřili obavy, že by se jejich děti mohly pod vlivem chování romských dětí začít hůře učit a neplnit své povinnosti. Učitelé ale rodičům odporují, dle jejich zkušeností mají děti přistěhovalců třeba z Albánie daleko větší smysl pro povinnost a zájem o studium, protože vzor vidí u svých rodičů.

Ti se musejí v cizí zemi hodně ohánět a nespoléhat na to, že jim pomůže stát. Děti Romů nebo Maročanů se kolikrát chovají lépe než místní, jejich rodiče jsou vděčni za práci a své potomky učí starat se sami o sebe.