1. Historie

Pevnost Boyard leží mezi ostrovy Aix a Oléron u západního pobřeží Francie. Pevnost se začala stavět v roce 1801 za vlády Napoleona za účelem ochrany pobřeží, ale dokončena byla až roku 1857. Pevnost je dlouhá 61 m, široká 31 m a vysoká 20 m. Umístěno zde bylo na 250 vojáků. Kolem roku 1871 sloužila krátce také jako vězení. Místem konání populární soutěže je od roku 1990.

2. Co v televizi nevidíte?

Pro ulehčení přístupu televizní techniky byla po stranách pevnosti instalována zařízení podobná vrtným věžím. Francouzská produkce je ale velmi nerada, když si tyto záběry někdo fotí. Chtějí totiž zachovat romantický ráz pevnosti a tohle to jaksi narušuje.

3. Kontrolní místnost

Další část pevnosti, kterou se tvůrci moc nechlubí. Vnitřek komor sice vypadá, jako kdyby s vybavením pár desítek let nikdo nehýbal, ale opak je pravdou. Na pevnosti je moderní technika v takzvané kontrolní místnosti, odkud se ovládají veškerá elektronická zařízení, zvuková a obrazová režie. Navíc jsou tam speciální prostory pro ubytování štábu, který ještě před příchodem týmů zajišťuje produkci.

4. Zvířata

Nejvýraznější jsou tři tygři Kali, Minh a Kanji, kteří hlídají pokladnici. Každý rok využije pevnost Boyard na 200 až 300 exotických zvířat – 150 hadů, pavouků a štírů, ale také velké množství žab, kobylek a ještěrek a dalších drobných živočichů. Plazi a další zvířata pocházejí z aklimatizačního centra tropické farmy v Paříži, kde jsou chováni v teple terárií.

5. Tajemní liliputáni

Otcové Fura se mění, ale malí herci v pevnosti zůstávají od začátku soutěže. André Bouchet jako Paklíč je v každém díle, a pokud se natáčí díl s nefrancouzsky mluvícím týmem, tak celou dobu mlčí. Ve Francii je herec populární a více se o něm dozvíte ZDE. Druhým trpaslíkem je Pačes, který nekompromisně měří čas během hádanek.