Téměř nejde milovat a přitom vůbec nežárlit. Někdo dokáže udržet svou žárlivost na uzdě, jiný totálně překročí hranice, za které je vstup zakázán. Toto je 10 pravdivých citátů, které vám o žárlivosti hodně prozradí.

1. Nejšťastnější je taková láska, pro niž člověk nemá důvod žárlit.

2. Žárlivost je nedostatek úcty k osobě, kterou milujeme.

3. Žárlivost je hrozná vášeň; podobá se lásce, je však jejím pravým opakem; nechce dobro milovaného, nýbrž jeho závislost a svoje vítězství nad ním.

4. Žárlivci jsou nesnesitelní, protože žárlí, a nebezpeční, protože se mstí.

5. Velká láska může trvat celý život, ale přitom celý život nevyplní. Doživotní spojení dvou lidí se nesmí stát vzájemnými okovy, jež se ani čas od času neuvolní. Je třeba, aby každý, místo aby žárlil na svobodu svého druha, byl šťasten, může-li mu k ní pomoci.

6. Opravdová láska bojuje, ale nežárlí.

7. Žárliví muži vždy nacházejí víc, než hledají.

8. Žárlivost je láska těch, kteří milují jen sebe.

9. Žárlivost má jen krok k nenávisti.

10. Úskalím lásky není nevěra, ale žárlivost.

Pokuste se tedy umírnit svou žárlivost a více vnímat sami sebe. Dejte prostor partnerovi, aby se mohl cítit svobodně, a neduste ho svou žárlivostí.