Nedávno se celý svět dojal nad obrázkem, kde papež František (76) objal a požehnal silně znetvořenému Viniciu Rivovi (53), který od patnácti let trpí bolestivými nádory. Jak se ale zdá, nešlo o poslední silnou událost tohoto měsíce.

Dva týdny poté, co papež prokázal svou laskavost během generální audience na náměstí sv. Petra v Římě, jsme se mohli o jeho soucitu přesvědčit znovu na tom samém místě.

Tam si k němu pro požehnání přišel další postižený muž, s nímž papež rovněž promluvil, požehnal mu a objal ho.

Papež František si své jméno vybral vskutku vhodně – mnozí jej totiž srovnávají s jeho jmenovcem, svatým Františkem z Assisi, který se údajně setkal s malomocným. Nejprve se od něj odvrátil, pak se ale vzchopil, překonal svůj odpor a políbil jej.