Trendy tagy Karel Gott (zpěvák) Extra Host (pořad) koronavirus Tvoje tvář má známý hlas 2020

Nejnovější kauzy

Numerologický výklad podle dne narození, díl I.: Co o vašem charakteru vypovídá, kolikátého jste se narodili?

Vibrace čísel mají vliv na náš naturel.

Numerologie je nauka pojednávající o tom, co znamenají čísla v našem datu narození. Psali jsme vám už o životním neboli osudovém čísle – jeho výpočet a význam si můžete připomenout tady. Nyní se podívejme na to, co o naší povaze prozrazuje den narození v měsíci, tzv. číslo dne. Dneska se zaměříme především na kladné vlastnosti.

1. – Nezávislost

Lidé narození prvního dne v měsíci jsou nezávislé a vůdčí osobnosti. Mají tvůrčí myšlení, jsou sebevědomí a ambiciózní.

2. – Družnost

Lidé, kteří se narodili druhého, jsou ohleduplní a umí ostatním naslouchat. Jsou diplomatičtí a citově založení, řídí se svou intuicí.

3. – Kamarádství

Lidé narození třetího dne v měsíci jsou přátelští a mají rádi společnost. Jsou činorodí a upřímní, ve vztahu potřebují nezávislost.

4. – Vyrovnanost

Lidé, co se narodili čtvrtého, jsou praktičtí, systematičtí, trpěliví a rozvážní. Mají rádi rutinu, jsou spolehliví, rozhodní a soucitní.

5. – Vnímavost

Lidé narození pátého dne v měsíci jsou srdeční, otevření, odvážní, energičtí a zásadoví. Mají rádi změny a komunikaci s ostatními.

6. – Harmonie

Lidé, kteří se narodili šestého, potřebují lásku a poklidný domov. Jsou laskaví, citliví, vnímaví, spravedliví a k druhým ohleduplní.

7. – Zkušenost

Lidé narození sedmého naslouchají svému vnitřnímu hlasu. Dovedou dobře analyzovat vzniklé situace a nikdy nemluví nadarmo.

8. – Rovnováha

Lidé, kteří se narodili osmého dne v měsíci, oplývají energií. Jsou bystří, odhodlaní a podnikaví. Mají pevnou vůli a vůdčí sklony.

9. – Uvážlivost

Lidé narození devátého jsou citliví a spolehliví. Mají přátelskou povahu a sklon k perfekcionismu, jsou ctižádostiví, skromní a upřímní.

10. – Síla

Lidé, co se narodili desátého, jsou nezávislé, soběstačné a hrdé osobnosti. Střeží si své soukromí, jsou sebevědomí a zásadoví.

11. – Citlivost

Lidé narození jedenáctého dne v měsíci jsou cituplní, diplomatičtí a mají dobrou intuici. Potřebují harmonické prostředí.

12. – Všestrannost

Lidé, co se narodili dvanáctého, vynikají v řadě oblastí. Jsou činorodí, společenští a zvídaví. Mají smysl pro rodinu a chrání si své soukromí.

13. – Zranitelnost

Lidí narození třináctého jsou oddaní, spolehliví, aktivní a praktičtí. Umí se druhým lidem přizpůsobit a dovedou je inspirovat.

14. – Cílevědomost

Lidé, kteří se narodili čtrnáctého, jsou dobrosrdeční, moudří a pohotoví. Mají plno nápadů, jsou ambiciózní a vytrvalí, umí tvrdě pracovat.

15. – Odvaha

Lidé narození patnáctého dne v měsíci jsou hrdí, komunikativní, energičtí a nezávislí. Mají kuráž a tvůrčí schopnosti. Libují si v luxusu.

16. – Přímočarost

Lidé, co se narodili šestnáctého, jsou milí, něžní a mají dobré pozorovací dovednosti. Jsou upřímní, soucitní a umí naslouchat.

17. – Zdatnost

Lidé narození sedmnáctého jsou pracovití, výkonní a odhodlaní. Mají logické myšlení a vůdčí schopnosti, jsou materiálně založení.

18. – Odpovědnost

Lidé, kteří se narodili osmnáctého dne v měsíci, jsou přemýšliví a starostliví. Zvládají obtížné situace, jsou upřímní, spolehliví a zásadoví.

19. – Účastenství

Lidé narození devatenáctého jsou chápaví, trpěliví, velkorysí a vstřícní. Mají velkou sílu a elán. Jsou sebevědomí a nezávislí.

20. – Intuice

Lidé, co se narodili dvacátého, jsou pečliví, starostliví a tolerantní. Potřebují lásku a něhu, mají sklon k soucítění a spolupráci.

21. – Pochopení

Lidé narození jednadvacátého mají velký potenciál, umí se prosadit. Jsou citliví, laskaví a tvořiví. Důležitá je pro ně komunikace.

22. – Vytrvalost

Lidé, kteří se narodili dvaadvacátého, jsou metodičtí, mají organizační schopnosti a vyhovuje jim rutinní činnost. Jsou štědří.

23. – Samostatnost

Lidé narození třiadvacátého dne v měsíci jsou důvtipné, bystré a inteligentní osobnosti. Potřebují volnost, často si vystačí sami.

24. – Přívětivost

Lidé, co se narodili čtyřiadvacátého, jsou citliví, přátelští a velkorysí. Snaží se pomáhat druhým, jsou ochotní a starostliví.

25. – Nenáročnost

Lidé narození pětadvacátého jsou skromní, laskaví a umí naslouchat. Mají dobrou představivost, logické myšlení a smysl pro detaily.

26. – Průraznost

Lidé, kteří se narodili šestadvacátého dne v měsíci, mají velkou vnitřní sílu. Jsou houževnatí a ctižádostiví, mají vůdčí a organizační schopnosti.

27. – Svědomitost

Lidé narození sedmadvacátého jsou poctiví, pragmatičtí a konzervativní. Dovedou prosadit své plány a jsou podnikaví.

28. – Rozpornost

Lidé, co se narodili osmadvacátého, jsou nezávislé osobnosti, které se snaží uspět. Mají rádi vše pod kontrolou, předně se řídí citem a pak rozumem.

29. – Nepřehlednost

Lidé narození devětadvacátého dne v měsíci mají silnou intuici. Jsou citliví, vnímaví, duchaplní a pohotoví. Snadno navazují kontakty.

30. – Ráznost

Lidé, kteří se narodili třicátého, vynikají tvůrčí představivostí. Jsou vřelí, vynalézaví a dokážou tvrdě pracovat. Mají smysl pro humor.

31. – Motivace

Lidé narození jednatřicátého dne v měsíci jsou bystří, přímí, vstřícní a družní. Mají rádi společnost a rádi konverzují s inteligentní­mi lidmi.

Příště si probereme naše slabá místa podle čísla dne a to, co bychom se v životě měli naučit.

Související články

Další články