Trendy tagy Čauky lidi Hubnete s nami Like House Svatba Bohuše Matuše

Nejnovější kauzy

Noide, pozorně čti! Nechce ti Gábina dávat dceru? Zeptali jsme se advokátky, jak v takovém případě postupovat!

Zdroj: instagram
+ Dalších 29 fotografií
V manželství Gábiny Dvořákové a Václava Noida Bárty došlo k zásadním zvratům. A z toho, co se mezi nimi děje, je zřejmé, že půjde o hodně ostrou válku. Jejich vztahy jsou na bodu mrazu a udání střídá udání... Modelka požádala o pomoc policii, zpěvák se zastavil na sociálce. Důvodem prý je, že mu Gábina nechce dávat dceru Terezku.

Noid se nechal slyšet, že Gábina mu brání ve styku s dcerou a nepřipouští ani telefonický kontakt. To bylo důvodem, proč se zpěvák obrátil na sociálku v Říčanech. Jeho manželka naopak zašla na policii, kde sdělila své obavy z toho, že ji Noid nechává sledovat.

Ovšem zájem obou rodičů by se měl upírat zejména k dceři, která je momentálně tou, o co oba rozlícení manželé povedou spor Redakce eXtra.cz se zeptala uznávané advokátky Terezy Machové, která je specialistkou na rodinné právo, jak by se měl Noid v komplikované situaci, kdy se údajně nesmí vídat s dcerou, zachovat. Tak, Noide, pozorně čti!

Když se manželé rozejdou, není mezi nimi dohoda o úpravě poměrů k dítěti a není ještě ani rozhodnuto soudem o těchto poměrech a matka hledá různé důvody pro to, aby dítě otci nedávala - třeba kvůli nemoci dítěte - bez náhradního termínu, co v tomto případě má otec dělat?

"Tedy předně, pokud rodiče nemají mezi sebou uzavřenou dohodu o tom, který z nich bude mít nezletilé dítě v péči a v jakém rozsahu se s tímto bude druhý rodič stýkat, a ani soud v této věci zatím nerozhodl, může se druhý rodič, zpravidla tedy otec, obrátit se žádostí o vyjednání takové dohody na orgán sociálně právní ochrany dětí, případně může oslovit mediátora specializujícího se na tyto rodinné spory. Tyto varianty však přicházejí do úvahy v tom případě, kdy je druhý rodič ochoten o dohodě jako takové jednat. V opačném případě, kdy druhý rodič jakoukoli možnost dohody fakticky svým postojem k věci neumožňuje, nezbývá než se obrátit na příslušný soud s návrhem na úpravu poměrů k nezletilému dítěti. Pokud jeden z rodičů nemá například možnost nezletilé dítě vídat vůbec, může si v rámci prozatímní úpravy poměrů podat k soudu návrh na vydání takzvaného předběžného opatření."

Existuje nějaká možnost, jak často emocionálně velmi vyhrocenou situaci ohledně péče o dítě v rodině, která se rozpadla, zklidnit?

"Z mé praxe se ukazuje, že poměrně zdatným pomocníkem je v těchto situacích čas, který dříve či později ty nejostřejší hrany alespoň částečně obrousí. Samozřejmě tento fakt neplatí vždy a bez dalšího. Pokud jsou rodiče alespoň trochu rozumní a uvědomují si, že svým chováním, které třeba nejsou schopni sami v daný čas změnit, ubližují především vlastním dětem, je možné takovou rodinnou situaci řešit buď v rámci mediace, nebo rodinných terapií, kde je možnost vztahy mezi rodiči urovnat alespoň do té míry, kdy tito jsou schopni mezi sebou dále komunikovat na běžné slušné úrovni. Ovšem tohoto lze dosáhnout, když si obě strany uvědomují závažnost situace a chtějí ji změnit."

Když mezi rozešlými manželi není dohoda a soud zatím nerozhodl, jak často by měl otec své dítě vídat?

"Neexistuje žádná tabulka, která by určovala, jak často by otec či matka měli své děti vídat. Dokud nejsou poměry k nezletilému dítěti upraveny dohodou či soudem, tj. není zřejmé, kterému rodiči bude dítě svěřeno do péče, je třeba vycházet z toho, že oba rodiče mají právo pečovat o dítě stejnou měrou, avšak s vědomím toho, že dítě není věc."

Je tak zřejmé, že východisko z těžké situace, kterou oba manželé prožívají, je naprosto jednoduché! Přestat válčit a začít více přemýšlet nad tím, jestli jim jejich společný potomek v budoucnu dokáže vůbec odpustit...

Související články

Další články