Trendy
válka na Ukrajině válka v Izraeli StarDance 2023 Big Brother 2023 Český slavík 2023

Největší objevené upíří pohřebiště na světě se nachází v Čelákovicích, jen kousek od Prahy!

Největší objevené upíří pohřebiště na světě se nachází v Čelákovicích, jen kousek od Prahy!
Zdroj: archiv

V 60. letech objevil pan František Zmek na své zahradě v Čelákovicích během výkopu vodovodního potrubí množství lidských ostatků.

Nelenil a k podivnému pokladu přivolal policii a další znalce, aby posoudili, zda se jeho dům náhodou nenachází na hřbitově

Nálezů se chopil archeologický ústav a výsledky byly pro pana Zmeka mnohem děsivější, než by si vůbec mohl představit!

Na poměrně malé zahradě bylo totiž postupně odkryto 11 hrobů s celkem čtrnácti lidskými těly neuvěřitelného stáří. To by samo o sobě však nebylo tak děsivé, kdyby podrobná analýza neodhalila fakt, že dotyčným lidem bylo teprve mezi 20 a 40 lety a že zemřeli násilnou smrtí!

Podle serveru tajemnamista.cz byli všichni nebožtíci pohřbeni v plné životní síle, na což odkazovala i robustnost koster. Zajímavostí je, že velikost koster je vzhledem k tehdejšímu průměru značně nadprůměrná a v horních dásních některých z nich byly nalezeny deváté špičaté zuby!

U všech jedinců byly prokázané protiupírské zásahy, které se v té době rituálně prováděly, o čemž svědčí pozůstatky protiupírských kůlů, jimiž jim byla probodnuta srdce, ale i nezvyklé uložení těl do hrobů. Někteří z nich byli uloženi tváří k zemi, ruce měli svázány za zády a jejich hlavy byly oddělené od těla.

Server tajemnamista.cz dále uvádí, že již v 18. století neslo toto místo v Čelákovicích název "Mrchovláčka" a do roku 1950 zde bylo pouze pole.

Již odkrytí prvních hrobů ukázalo, že se nejedná o normální pohřebiště, ale že jde o pohřební ritus vybočující z běžných norem. I všechny následné výzkumy potvrdily, že se jedná o hroby odkazující k vampyrismu.

Čelákovické pohřebiště je zatím největším odhaleným upířím hřbitovem ve střední Evropě, a není proto divu, že láká pozornost nejen vědců a archeologů, ale také všech, které vampýří mytologie fascinuje

A proto raději nosíme po kapsách česnek, člověk nikdy neví...

Tajný vztah Kristýny a Andreje z Big Brothera. Znali se ještě před show

Související články

Další články

Nejnovější kauzy