Podle dat Mezinárodní federace pro Alzheimerovu nemoc (ADI) totiž onemocní tímto typem demence každé 3 sekundy jeden člověk na světě. Přírůstek nových nemocných za rok 2015 bude podle ADI celkem 9,9 milionů, což je o 30 % více než předpoklad pro rok 2010.

Aktuálně na světě trpí Alzheimerovou chorobou celkem 46,8 milionů nemocných. Toto číslo ovšem rapidně stoupá.

„Jen v České republice se za uplynulých 10 let výskyt Alzheimerovy choroby zvedl až o 50 %,“ říká Jaroslava Jůzová, zakladatelka sítě Alzheimercenter. ADI předpokládá, že se počet nemocných bude každých 20 let zdvojnásobovat, v roce 2030 by při aktuálním trendu mělo být na světě téměř 75 milionů nemocných, v roce 2050 již téměř 132 milionů.

"Trendu odpovídá i poptávka po službách našich zařízení, která zásadně roste. Nemoc se navíc již dávno netýká jen starých lidí. Máme sice stále nejvíce klientů ve věku mezi 60–85 lety, pacientů z mladší věkové skupiny v posledních letech ale přibývá. Nejmladší pacientkou, kterou jsme měli v našem zařízení, byla teprve sedmatřicetiletá lékařka,“ upozorňuje Jůzová.

Alzheimerovou chorobou onemocní častěji ženy než muži. Až 70 % pacientů tvoří podle Jůzové právě ženy. Nemoc se více týká lidí s vyšším vzděláním nebo vyšší kvalifikací. Mezi pacienty center zabývajících se péčí o nemocné Alzheimerovou chorobou tudíž najdeme především lékaře, vysoké manažery, právníky nebo herce.

Podle statistik ADI je nyní v Evropě 10,5 milionů nemocných, nové případy onemocnění v Evropě tvoří celou čtvrtinu z celosvětového nárůstu pacientů trpících touto formou demence. Klíčem k boji s Alzheimerovou chorobou je podle Jůzové aktuálně především její včasné odhalení, medicína totiž nemoc prozatím neumí vyléčit, ale pouze zpomalit.

„Léky i speciální terapie umí život prodloužit a zlepšit kvalitu pacientova života. Žít s nemocí při správné péči se zpravidla dá až dvanáct let, přechod z jednoho stádia do druhého je pozvolný. Zpomalit průběh choroby ale lze jen v jejích počátcích. Problémem bohužel je, že mnoho lidí Alzheimerovu chorobu stále nerozezná, její obraz je obecně zjednodušený do příznaků zapomínání, přitom to je pouze jeden z projevů daleko sofistikovanější choroby. Aby bylo možné pracovat s nemocnými co nejlépe a zajistit jim co nejkvalitnější a nejdůstojnější zbytek života, je nutné, aby veřejnost věděla, co přesně Alzheimerova choroba je. Jen tak se bude lépe dařit zachycovat stále více rozšířenou nemoc již v prvních fázích onemocnění,“ doplňuje Jaroslava Jůzová.