Trendy tagy válka na Ukrajině Výměna manželek 2023 Petr Pavel tragédie v Mostě

Jak léčit podle astrologie? Geniální doktor Nicholas Culpeper vás to v tomto článku naučí!

Jak léčit podle astrologie? Geniální doktor Nicholas Culpeper vás to v tomto článku naučí!
Zdroj: Astrohled
Culpeper je jedním z nejznámějších botaniků 17. století v anglicky mluvícím světě. Hlavním důvodem jsou jeho spisy, zejména kniha "Souhrnný bylinář a anglický lékař“, která poskytuje bezkonkurenční vhled do holistických principů řecko-arabské medicíny, které byly v jeho době známé. Jeho spisy ukazují další zajímavý rozměr, integraci astrologických principů. Astrologie byla po mnoho staletí běžně používána při prognóze onemocnění; Hippokratovy spisy zmiňují, že lékař by měl mít dovednost astrologické prognózy. Ale Culpeper představuje mnohem propracovanější systém, v němž mají astrologické atributy nejen choroby, ale i rostliny, čímž se z používání léčivých rostlin při léčbě nemoci stává jednoduchý a logický proces, který dokázal každý člověk té doby aplikovat. Proto není divu, že Culpeperovy knihy se prodávaly po tisících a i dnes jsou populární. Kdo Culpeper vlastně byl?

Z Cambridge do lékárny

Nicholas Culpeper se narodil v Londýně 18. října 1616. Když mu bylo 18, zahájil studium v Cambridgi, a přestože byl bystrý student, zanechal studia kvůli učednictví v londýnské lékárně, které se nakonec protáhlo na velmi dlouhou dobu. Po dokončení svého učení v roce 1640 zahájil praxi jako lékař ve Spitalfields V roce 1649 porušil tehdejší monopol lékařského cechu vydáním anglického překladu lékopisu lékařů "Physicall Directory", který byl do té doby pečlivě udržován mimo dosah veřejnosti tím, že byl v latině. V roce 1653 vydal svůj slavný spis "Anglický lékař čili herbář".

Byliny a astrologie

Culpeperovy obrovské znalosti bylinné medicíny mu umožnily předepisovat místní byliny místo exotických a drahých rostlin a léků z dovozu, které tehdy byly mezi lékaři v oblibě. Kromě toho ve své praxi užíval běžné anglické názvy rostlin místo latinských To mu umožnilo komunikovat se svými chudšími klienty, kteří pak sbírali své požadované léčivo zdarma v okolní přírodě. V Culpeperově době bylo běžné úzké propojení lékařské praxe a astrologie, vlastnosti každého léku byly vyjádřeny astrologickými termíny a léky měly planety, které řídily jejich působení. Tento systém byl také rozšířen o zásady řecko-arabské lékařské filozofie, která se tehdy obecně používala a lékům připisovala následující vlastnosti: horký, suchý, chladný a vlhký.

Odkaz starověku

Tato kombinace astrologie a medicíny nebyla ničím novým. V Culpeperově čase byla astrologie součástí medicíny po dobu minimálně dvou tisíciletí a pravděpodobně ještě mnohem déle. Není pochyb o tom, že se v dávných dobách stařešinové rodů obrátili k astrologii, aby získali teoretický základ pro vysvětlení, proč některé rostliny byly účinné při léčbě některých chorob, ale jiné ne. To není překvapivé, protože starověká společenství byla založena na zemědělství. Pro ně byla souvislost mezi událostmi v přírodě, jako je růst rostlin, a ročními obdobími, která se projevují podle polohy nebeských těles, zcela zřejmá. Tímto způsobem se vyvinula vysvětlení založená na dlouhodobých zkušenostech se vztahy mezi astrologií a účinností rostlin. Ačkoli nám tento funkční model může dnes připadat podivný, tehdy poskytoval zcela provozuschopný systém medicíny. Jak lze očekávat, Culpeper byl, stejně jako mnoho lékařů té doby také odborník na astrologii a o tomto tématu vydal řadu knih, včetně "Opus Astrologicum" (1654) a "Astrologické posuzování nemocí" (1655).

Návod na léčbu

Culpeperova zdravotnická filozofie v jeho "herbáři" je protkána řecko-arabskými lékařskými pojmy i astrologickými principy. S ohledem na tuto skutečnost je snadné pochopit jeho návod jak správně léčit onemocnění

1. Nejdříve rozhodněte, která planeta má chorobu na svědomí.

2. Za druhé je třeba zjistit, která část nebo části těla jsou nemocí postiženy, s ohledem zejména na maso, krev, kosti či srdce.

3. Za třetí lečte onemocnění pomocí léků, které mají vlastnosti, jež nejsou v protikladu s vlastnostmi onemocnění a jakýmkoliv postiženým orgánem nebo částí těla.

4. Za čtvrté si nezapomeňte pečovat o veškeré orgány nebo části těla, které byly oslabeny užíváním léků, které jsou v protikladu k vlastnostem oslabených orgánů nebo jejich částí."

Bez jakýchkoliv pochybností byl největší Culpeperův příspěvek jeho svazek "Souhrnný bylinář a anglický lékař", který byl po dlouhých 250 let nejoblíbenějším návodem pro bylinnou medicínu v Anglii.

Brzká smrt

Nicholas Culpeper umřel na tuberkulózu 10. ledna 1654 v relativně mladém věku 38 let. Mnoho z jeho nevydaných rukopisů bylo zveřejněno po jeho smrti, ale mnohem více se jich ztratilo během velkého požáru Londýna v roce 1666 Brzká ztráta tohoto velikána lékařství a astrologie byla pohroma a můžeme jen spekulovat, jaké další úžasné příspěvky lidstvu by odkázal, kdyby se dožil pokročilejšího věku.

Poskytovatel služeb: E.M.A. Europe, s.r.o., tech. zaj. Materna, 1 SMS/max. 46 Kč, P. O. Box 14, 110 05 Praha 015, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Vítěz Survivoru Tomáš Weimann: Lásku hledá marně. Přiznal, proč to nevyšlo se Žanetou

Související články

Další články

Nejnovější kauzy