Karel Čapek byl český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf.

Svoji literární tvorbu zahájil před první světovou válkou a zpočátku tvořil se svým bratrem Josefem, který byl především malířem.

Na jeho díla mělo velký vliv jeho filosofické a estetické vzdělání a právem patřil ke kulturním hybatelům své doby.

Jeho fenomenální slovní zásobu a způsob vyjadřování by mu mohl závidět i Pavel.

Tohle je 15 jeho myšlenek, které bychom si měli vzít k srdci.

1) „Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí.“

2) „Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“

3) „Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.“

4) „Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován.“

5) „Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta.“

6) „Muž snese ledacos těžkého, jenom ne pláč ženy, který sám zavinil.“

7) „Strach je nemoc špatného svědomí.“

8) „Humor je sůl země a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý.“

9) „To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.“

10) „Stáří je parazit vlastního mládí.“

11) „Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu.“

12) „Každý člověk by měl něco hledat.“

13) „Opravdovým zdrojem poznání je omyl.“

14) „Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev.“

15) „Chceš-li to dotáhnout vysoko, neklaď otázky a nedávej najevo, jak jsi chytrý.“