Pozor, jen pro silné povahy! Příběhy žen a dětí, zavřených kvůli tzv. morálním zločinům v nechvalně proslulé afghánské ženské věznici, nemůžou nechat chladným snad žádného čtenáře.

Mariam se ve věznici Badam Bagh ocitla poté, co napřed zastřelila muže, který ji znásilnil, a následně se neúspěšně pokusila o sebevraždu. Byla odsouzena k tříměsíčnímu trestu. Nuria si odpykává osmiměsíční trest za to, že se chtěla rozvést se svým manželem. Nedávno porodila syna, který je nyní na cele společně s ní.

Nuriin chlapec je jedním z celkem 62 dětí, které se momentálně v Badam Bagh nacházejí. Důvod? Jejich matky odmítly předem dohodnuté sňatky nebo chtěly být s mužem, kterého si samy vybraly.

Přestože talibánský režim byl svržen už v roce 2001, pro afghánské ženy se toho moc nezměnilo. Pohnuté životní osudy Mariam a dalších vězeňkyň jsou smutným důkazem toho, že staré zvyky není tak lehké vykořenit. V zemi byl sice přijat nový zákon – tzv. Elimination of Violence Against Women (EVAW) – nicméně k jeho uplatňování v praxi dochází jen zřídka.

Podle zprávy UNAMA tak afghánské soudy i nadále posílají do věznic ženy, jejichž jediné provinění spočívá v tom, že utíkají od svých tyranských manželů s „úmyslem dopustit se zina (cizoložství)“.