Trendy tagy Petr Kellner Čauky lidi Hubnete s nami Výměna manželek 2021

Nejnovější kauzy

Co mají předurčeno znamení zvěrokruhu? Využívejte v roce 2015 naplno své dary!

Zdroj: Profimedia.cz

K začátku roku neodmyslitelně náleží novoroční předsevzetí Jeho volba je na vás, my vám jen přinášíme podnět k zamyšlení, jaké je poslání vašeho astrologického znamení

Bůh jednoho rána stanul před svými dvanácti dětmi a do nitra každého z nich vložil semínko lidského života. Děti k němu postupně přistupovaly, aby si převzaly příslušné dary

Beran

"Tobě, Berane, dávám své sémě jako prvnímu, abys měl tu čest ho zasadit. Aby se každé semeno, které zasadíš, v tvé ruce milionkrát rozmnožilo. Nebudeš mít čas pozorovat jej, jak roste, neboť všechno, co zasadíš, vytvoří další semena, jež bude třeba zasadit. Tvůj život je čin a tvým úkolem je zvěstovat mé stvoření. Za tvou dobrou práci ti dávám ctnost sebeúcty."

Býk

"Tobě, Býku, dávám moc přeměnit semeno v rostlinu. Tvá úloha je náročná a vyžaduje trpělivost, protože musíš dokončit všechno to, co bylo započato, jinak semena rozfouká vítr. Nesmíš začít uprostřed své práce pochybovat či měnit svá rozhodnutí, ani se spoléhat na druhé. Za to ti daruji sílu, užívej ji moudře."

Blíženci

"Tobě, Blíženče, dávám otázky bez odpovědí, abys ostatním přinesl pochopení všeho, co vidí člověk kolem sebe. Nebudeš nikdy vědět, proč lidé mluví nebo naslouchají, ale v hledání svých odpovědí najdeš dar, který ti předávám – vědění."

Rak

"Tobě, Raku, ukládám jako povinnost, abys poučil člověka o emocích. Přeji si, abys lidi rozesmával a rozplakával, aby všechno, co vidí a co si myslí, vyvěralo z vnitřního bohatství. Za to ti dávám dar rodiny, aby se tvé jmění rozmnožilo."

Lev

"Tobě, Lve, dávám za úkol ukazovat světu mé stvoření v celé slávě. Musíš se však vyhnout pýše a vždy mít na paměti, že to je mé stvoření, nikoli tvé. Poněvadž zapomeneš-li na to, lidé se ti vysmějí. Poslání, jež ti dávám, ti přinese mnoho radosti, když ho budeš dobře plnit. Za to ti náleží dar úcty."

Panna

"Po Tobě, Panno, chci, abys prozkoumala všechno, co člověk udělal s mým stvořením. Musíš pečlivě posoudit jeho cesty a připomenout mu jeho chyby, aby skrze tebe došlo mé stvoření dokonalosti. Za to ti dávám dar jasného a čistého myšlení."

Váhy

"Tobě, Váho, ukládám úkol, abys pomohla člověku uvědomovat si povinnosti, které má vůči druhým, aby se naučil spolupracovat a viděl své konání i z jiného hlediska. Postavím tě všude tam, kde vládne nesoulad. Za tvé úsilí ti dám dar lásky."

Štír

"Tobě, Štíre, dávám obtížnou úlohu. Budeš mít schopnost vidět do lidských myslí, ale nedovoluji ti mluvit o těchto objevech. Často budeš vlivem svého poznání trpět a ve své bolesti se ode mě odvrátíš. Zapomeneš, že to nejsem já, kdo způsobuje tvou bolest, nýbrž pokřivení mé ideje. Uvidíš do lidí tak hluboko, že je uzříš jako zvířata. Ty sám budeš bojovat se zvířecími instinkty natolik, že někdy sejdeš z cesty. Až se však ke mně vrátíš, budu pro tebe mít velký dar cílevědomosti."

Střelec

"Po Tobě, Střelče, chci, abys lidi rozveseloval, protože uprostřed nepochopení mé myšlenky zahořknou. Skrze smích budeš dávat lidem naději a prostřednictvím naděje obrátíš jejich zraky zpět ke mně. Setkáš se s mnoha životy, nezřídka pouze na chvíli a v každém žití uvidíš neklid. Dávám ti dar nekonečné hojnosti, aby ses mohl dostatečně rozvíjet, dosáhl do každičkého kouta a vnesl do něj světlo."

Kozoroh

"Po tobě, Kozorohu, žádám tvůj pot, abys učil lidi pracovat. Tvé poslání není jednoduché, neboť budeš mít pocit, že veškerá lidská námaha spočívá na tvých bedrech. Za tvé těžké břemeno však vkládám do tvých rukou zodpovědnost za člověka."

Vodnář

"Tobě, Vodnáři, dávám vizi budoucnosti, aby člověk dokázal vidět různé možnosti. Pocítíš bolest osamělosti, protože ti nedovoluji personifikovat mou lásku. Za to, že obrátíš lidský zrak k novým možnostem, ti dávám dar svobody, abys ve své volnosti mohl neustále sloužit lidstvu, kdykoli tě bude třeba."

Ryby

"Tobě, Rybo, dávám ten nejobtížnější úkol ze všech. Chci, abys shromažďovala všechen lidský žal a vracela mi ho. Tvé slzy budou nakonec mými slzami, jelikož utrpení, které na sebe vezmeš, je důsledkem nepochopení mé ideje. Ale ty se musíš umět nad lidmi smilovat, aby to mohli ještě jednou zkusit. Neboť máš úlohu nejtěžší, dávám ti největší dar – budeš mi jako jediná rozumět. Dar porozumění je jen pro tebe, budeš-li se jej snažit šířit, lidé ti nebudou naslouchat."

Nato Bůh řekl: "Každý v sobě máte kousek ze mne. Nesmí ve vás ovšem vyvstat touha vyměňovat si jednotlivé části mezi sebou. Všech vás dvanáct jedno jste."

Děti odešly, pevně odhodlány dělat svou práci co nejlépe, avšak žádné plně nepochopilo svůj úkol a dar.

Když se zmatené vrátily, sdělil jim Bůh: "Vy všichni si myslíte, že dary těch druhých jsou lepší. Proto vám dovoluji, že si je můžete navzájem vyměnit."

A v tu chvíli každé dítě zajásalo, protože pomyslelo na veškeré možnosti svého nového poslání

Bůh se usmál a dodal: "Budete se ke mně často vracet a žádat, abych vás zbavil vaší úlohy, v čemž vám vždycky vyhovím. Projdete mnohými inkarnacemi, dokud nesplníte svůj původní úkol. K tomu vám poskytnu nekonečně mnoho času, budete se mnou ale moci pobývat až tehdy, když završíte své poslání."

Přejeme vám šťastný a úspěšný nový rok 2015!

Pokud vás zajímá, co vám hvězdy nachystaly, svůj denní osobní a erotický horoskop si můžete přečíst zde

Související články

Další články