Jak jistě víte, ženich by měl spatřit svou nastávající ve svatebních šatech až před oltářem, případně při předávání svatební kytice. A když tento okamžik konečně nastane, řada jindy drsných mužů se při pohledu na své nevěsty neubrání slzám.

Mnozí jsou sice názoru, že správný muž by neměl plakat – natož pak na veřejnosti – ale to je velký omyl. Jak napsal jeden moudrý člověk: „Jedinci odříznutí od svých citů postrádají citlivost, soucit i empatii… a právě takoví lidé rozpoutávají války, páchají zločiny a rozsévají nenávist.“

Svatební den je dnem plným emocí a dojemných okamžiků. Patří k nejkrásnějším i nejvýznamnějším okamžikům našeho života a snad všechny novomanželské páry ho vnímají jako jedinečný a neopakovatelný. Proč se tedy právě v tento den snažit potlačovat city, které jsou nedílnou a důležitou součástí naší osobnosti?

Jak dokládají následující fotografie, je to naprosto zbytečné…