Osud se s nimi nemazlil, ale ony se stejně rozhodly vystoupit ze stínu a svým činem dodat odvahu i ostatním. Řeč je o ženách z Indie, Pákistánu, Bangladéše, Ugandy, Kambodže nebo Nepálu, jejichž obličeje či jiné části těla byly znetvořeny útokem kyselinou nebo plamenem. I přesto si stouply před černé plátno a nechaly se vyfotit.

Do knihy In/Visible je zvěčnila německá fotografka Ann-Christine Woehrl společně s autorkou Laurou Salm Reifferscheidt. Název symbolicky odkazuje na zviditelnění „neviditelných“, navždy zohavených žen. Do publikace byly zařazeny také fotografie obětí, jež byly donuceny k pokusu o sebevraždu.

Počet napadených žen dosahuje i přes značné snahy humanitárních organizací stále vysokého čísla. Takto postižené ženy jsou se znetvořenými obličeji ve svých zemích ostatními přehlíženy a tamní společnost je dokonce názoru, že si za vše můžou samy.

In/Visible je dlouhodobý projekt, který si dal za cíl sledovat osudy těchto žen a sdílet je se světem.