1. Sexuální otroctví jako součást náboženství

Islámský stát vyniká systematickým sexuálním otroctvím. IS zotročil tisíce mladých žen, se kterými obchoduje jako s majetkem. Sexuální otroctví má podle bojovníků IS oporu v Koránu.

2. Cena za otrokyni

Cena za otrokyni ve zvráceném džihádistickém světě se odvíjí podle jednoduché logiky – čím mladší dívka, tím vyšší cena. Dívky do 10 let se prodávají jenom za necelé 4 tisíce korun. Pokud jsou už dívky v pubertě, stojí 4100 korun. Za ženy nad 40 let muži zaplatí maximálně 1300 korun. Největší zájem je samozřejmě o panny.

3. Zotročené jsou hlavně ženy, které nevyznávají islám

Podle práva šaría můžou bojovníci Islámského státu zotročit jen ženy, které nevyznávají islám. Do zajetí se tak dostalo v Iráku 3000 jezídských dívek, které vyznávají směs křesťanství a dalších náboženských prvků. V pozici otrokyně jsou ale často i samotné muslimy, které mají jen minimální práva a jejich životy ovládá jejich pán.

4. Islám staví ženu do pozadí

Podle vykladačů Koránu byl nejdříve zrozen muž a až později byla stvořena žena pro potěšení a odpočinek mužů. Ženy jsou tedy podřadné a tak se k nim muži i chovají. Měly by muže poslouchat na slovo a oddaně mu sloužit. Žena by neměla svému muži nikdy odmítnout sex, i kdyby to mělo být v sedle na velbloudu.

5. Ženy se starají o domácnost a slouží svému manželovi

Žena by měla nejlépe zůstávat doma, příst a starat se o domácnost a rodinu. Nesmí příliš vycházet ven. Není totiž potřeba, aby žena byla o čemkoliv informovaná, navštívit sousedy může, jen pokud to bude naprosto nezbytné. Měla by ctít domov, modlitby a půst.

6. Žádná komunikace bez manžela

Žena nesmí přijímat návštěvy bez dozoru manžela. Pokud je tedy sama doma a rodinný přítel zazvoní u jejích dveří, za žádných okolností mu nesmí otevřít ani se s ním bavit. Musí tak chránit svou a manželovu čest. Pokud to poruší, je tvrdě potrestána. V podstatě nemá ani žádné kamarádky. Na prvním místě je jenom její muž a jeho potřeby. S lidmi se může setkávat jen v jeho přítomnosti.

7. Tresty podle práva šaría

Tresty za porušení práva šaría jsou pro ženy hodně tvrdé. Pokud je žena přistižena při manželské nevěře, může být ukamenována. A to i před očima celé své rodiny a dětí. Za krádež hrozí useknutí ruky nebo jiné části těla. Pokud si žena dopřeje alkohol, veřejně ji zbičují. V žádném případě nesmí nikdy kojit na veřejnosti, nebo jí budou znetvořena ňadra nástrojem jménem „kousač“ a hrozí jí i v tom horším případě smrt.

8. Předepsané oblečení

Islámský stát je také pověstný tím, že tvrdě trestá všechny ženy, které nenosí předepsané oblečení. Musí dodržovat určité požadavky, jako zahalené některé části těla, hlavně hlavu, krk a prsa. Oblečení musí být volné, aby neukazovalo křivky, navíc musí být oblečení tlusté, aby nebyla vidět barva kůže. Oděv navíc nesmí přitahovat pozornost mužů. Také by neměl být blýskavý, lesklý nebo barevný.