Z buddhistického pohledu neznamená sanskrtské slovo karma osud, ale dá se přeložit jako čin nebo příčina a následek. Podle tohoto přírodního zákonu se nám má vrátit to, co vysíláme.

Obvykle označujeme nepříjemnou karmu za špatnou a příjemnou za dobrou. Ve skutečnosti není karma ani dobrá, ani špatná. Starozákonní představa karmy – oko za oko, zub za zub – je zastaralá. Karma sice může být bolestivá, podporuje však náš růst. Ne všechny problémy, choroby a neštěstí bychom tedy měli považovat za karmu.

Naučíte-li se žít v rámci karmických zákonů, snížíte možnost vytváření další karmy. Už tím, že rozumíte svému myšlení, cítění a počinům, uvolňujete karmickou energii. Po uvolnění karmy se musíme změnit, abychom neopakovali stejné chyby. Energie nepochopených ponaučení přechází do dalších situací, jež jsou pro nás mnohem náročnější.

Existují dva hlavní typy osobní karmy – situační a subjektivní. V prvním případě vám v nynějším životě někdo vrací to, co jste mu učinili v životě minulém, v druhém případě má vaše zlost z předchozího života vliv na všechno, co děláte v současnosti. Situační karma neskončí, dokud se jeden z aktérů nevyvine natolik, aby změnil své reakce a přerušil tento koloběh. Subjektivní karma přitahuje hněv a strach, snažte se zbavit těchto negativních pocitů, naplňte se láskou.

Mnozí lidé se občas zapletou do cizí karmy, když se příliš starají o druhé a strkají nos do jejich záležitostí. Přestože chceme někomu s nejlepšími úmysly pomoci, musíme být velice opatrní, abychom se nemotali do cizích věcí. Někdo se vměšuje do jiné karmy proto, aby ostatní ovládal, případně se nudí či ho fascinují problémy těch druhých.

Ještě než se narodíme, rozhodujeme o tom, jakou karmu si přejeme uzavřít a v jakých oblastech se chceme vyvíjet. Čím jsme vyvinutější, tím větší je možnost volby. Jsou i tací, co si naplánovali uvolnit takové množství karmy, že ji pak nejsou s to zvládnout. Jiní si vyberou nemoc jako prostředek ke zvýšení vytrvalosti, síly a porozumění.

Lidé mohou chtít domoci se cílů, jichž se jim nepodařilo dosáhnout v minulých životech, energie jejich tužeb nebyla naplněna a čeká na příležitost. Naše rozhodnutí jsou do určité míry ovlivněna touto karmickou silou, která vyplňuje naše skrytá přání. Nezapomínejte na to, až si zase někdy budete stěžovat na tu „mrchu“ karmu.

Chcete-li vědět, co vám hvězdy přinášejí, na svůj denní osobní a erotický horoskop se podívejte sem.