Jako první zkouší Li-Fi estonská firma Velmenni a v Tallinnu již fungují první kanceláře, které technologii s přenosem 1 GB dat za sekundu úspěšně využívají. Současná rychlost je sice menší než v laboratorních podmínkách na univerzitě, ale pořád mnohonásobně převyšuje i ty nejlepší Wi-Fi sítě.

Celý systém funguje na opakovaném rozsvěcování a zhasínání LED diod, které tak fungují jako „signální lampy“ a pomocí binárního kódu přenášejí data. Vše se přitom děje v řádech nanosekund a lidské oko tak zhasínání ani nepostřehne.

Li-Fi navíc (na rozdíl od Wi-Fi) díky přenášení dat pomocí světla neproniká zdmi a lze tak docílit daleko lepšího zabezpečení internetového připojení.

„Stačí když umístíme mikročip do každé žárovky a ta pak může sloužit jak pro osvětlení, tak i pro bezdrátový přenos dat,“ uvedl pro ted.com samotný vynálezce Harald Haas.

Vyzkoušeli byste tuto technologii?