Rozhodně moderněji, takže dnešní děti se nebudou muset bát toho, že „souška učitelka“ vytáhne ze smradlavé skříně ještě více páchnoucí poloplesnivé plynové masky s dlouhým chobotem a slabodušní spolužáci se budou přidušeni hroutit pod lavice, dívky se otřásat odporem strčit do toho hlavu a třídní šašci s nimi bafat na záchodech.

Přesně takto si brannou výchovu pamatujeme my jako občasné martyrium buď ve školních lavicích, nebo někde venku v lese, nejlépe na bahnité cestě, kde se nacvičovalo něco, čemu jsme ani pořádně nerozuměli. Dostali jste igelit na boty a museli najít kryt. Takže se všichni někam rozutekli a v horším případě ztratili.

Nyní se branná výchova zase vrací do škol, ale bude se to v osnovách jmenovat jinak. Obrana státu má za úkol dnešní děti naučit, co je NATO, jaké jsou výhody či nevýhody toho, že jsme v Evropské unii, k čemu jsou mezinárodní vojenské pakty a smlouvy.

Děti se budou učit o armádě, o jejím fungování, učitelé budou mít v rámci hodin přednášky o našich zahraničních misích. Na těchto nových osnovách spolupracovalo i ministerstvo obrany a zásah odborníků je v nich vidět. Nebudou to jen nudné hodiny, ale doporučuje se, aby se školy účastnily i leteckých dnů nebo Dnů pozemních vojsk, kde se předvádí vojenská technika v praxi.

Nový předmět obrana státu je součástí měnících se zastaralých osnov, děti se už dnes učí věci praktičtější pro život, jako je třeba finanční gramotnost.