Mark Shand (bratr vévodkyně z Cornwallu) zveřejnil šokující příběh slůněte jménem Raja. Poté, co jeho příbuzní v jisté oblasti na Sumatře zničili úrodu, rozčílení vesničané si ho vzali jako rukojmí a od vlády požadovali vysoké výkupné, respektive náhradu škod.

Bezmocné, vyhublé jednoroční slůně bylo připoutáno ke stromu těžkými řetězy a týráno hladem i žízní. Po přibližně sedmi dnech strádání zemřelo.

„Stále volalo svoji matku. Ale jsou to jeho oči, které mě pronásledují víc než cokoliv jiného – prosící o pomoc, plné smutku, zoufalství a bezmoci. Odchytit slůně a držet ho jako rukojmí je hrozné, ale lidé potřebují vědět, proč se to děje a co je hnací silou tohoto šílenství,“ říká Mark.

„Neustávající kácení deštných lesů slony připravuje o jejich přirozený domov. Vystresovaná zvířata se pak z odlesněných oblastí přesouvají do bezprostřední blízkosti vesnic a ničí vše, co jim stojí v cestě – domy, úrodu… Často i zabíjejí lidi. Upřímně řečeno, opravdu si nejsem jistý, zda jde veškerou vinu dávat těm farmářům – vždyť i oni se jen zoufale snaží přežít a uživit své rodiny,“ dodává.

Sumaterští sloni v současné době patří k nejohroženějším zvířatům naší planety. Během jedné jediné generace byla jejich populace zredukována na polovinu a zbývající jedinci (stejně jako další vzácné živočišné i rostlinné druhy) v důsledku těžby dřeva i nadále závratnou rychlostí mizí.