Mexická Merida byla minulý týden svědkem dojemného okamžiku, když na pohřeb místní milovnice zvířat dorazila smečka toulavých psů.

Zvířata se začala shromažďovat před pohřebním ústavem již časně ráno. Dcera zemřelé Patricia Urrutia se domnívala, že se jedná o psy, kteří k ústavu běžně chodí.

Pracovníci pohřební služby jí ale řekli, že je nikdy předtím neviděli.

Psi se zařadili za truchlící průvod pozůstalých a sledovali rakev až do smuteční síně. Zde je na krátkém videu zachytila Patricia Urrutia.

Po skončení obřadu se vydali za pohřebním vozem zpět do ústavu.

Odešli až poté, co bylo tělo Margarity Suarez připraveno ke kremaci.