Poslední výzkumy a součty k 30. říjnu letošního roku ukazují, že v Česku momentálně žije dva tisíce pět set šedesát sedm HIV pozitivních osob a z toho čtyři sta padesát osob, kteří již onemocněli AIDS. Jde o poměrně výrazný nárůst, například před šesti lety bylo v ČR HIV pozitivních osob o tisíc méně.

Lidé, kteří se domnívají, že by na rozšíření viru HIV mohla mít vliv současná uprchlická krize, mohou být ale v klidu. U osob v azylových zařízeních probíhá pravidelné testování. "Letos bylo dle našich informací prozatím zachyceno pět nových HIV pozitivních osob. Současný migrační vývoj se tedy na počtu nově zachycených případů HIV v ČR zatím výrazně neprojevil. Do budoucna bude testování samozřejmě nadále pokračovat,“ řekl k celé problematice ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Z mapy výskytu HIV ale vyplývá, že tato zákeřná nemoc se do Evropy šíří především z Ruska a dalších států bývalého východního bloku. Dá se tedy říct, že AIDS do Čech zavlekli uprchlíci? Ano, ale úplně jiní než ti, ze kterých máme strach poslední měsíce.

A jelikož právě od 20. do 27. listopadu probíhá týden testování HIV, neváhejte se do něj zapojit i vy.

„V letošním třetím ročníku bude Evropský testovací týden opět probíhat po celé republice. Zapojí se do něj řada státních, soukromých i neziskových organizací, které budou nabízet testování na HIV infekci a vybraná pracoviště také na žloutenku typu B a C. Testování nabídne celkem 61 míst plošně rozmístěných v každém kraji, nejvíce v Praze a v Ústeckém kraji. Seznam testovacích míst, které nabídnou bezplatné testování, je zveřejněn na Prevencehiv.cz,“ přibližuje hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.