Ze strany Asiatů už se nám dostalo nejednoho překvapení nebo šoku, jak i díky eXtra.cz určitě dobře víte. Následující překvapivý počin z asijského videodovozu se ale dokonce týká samotných českých luhů a hájů. Jako hudební doprovod pro vrtící se zadečky sličných lolitek totiž posloužila symfonie č. 9, jinak také zvaná Novosvětská, kterou nemá na svědomí nikdo jiný než tuzemský rodák – věhlasný skladatel Antonín Dvořák.

Svou Novosvětskou složil na konci devatenáctého století, když pobýval v „Novém světě“, tedy v Americe. Tam působil v letech 1892 – 1895 jako ředitel newyorské konzervatoře, takže na něj působil nejen stesk po českém domově, ale zároveň i rychlé tempo rostoucího a modernizujícího se světa. Na symfonii č. 9 sice Dvořák pracoval jen čtyři měsíce, ale jeho dílo přetrvalo až doteď.

Což v minulosti dokázal nejen kosmonaut Neil Armstrong, který si s sebou vzal nahrávku Novosvětské na Měsíc, ale v současnosti i asijská dívčí taneční skupina Ostatně, posuďte sami.