V manchesterském muzeu straší! Přestože čtyři tisíce let stará egyptská soška je bezpečně uložená v zamčené vitríně, neustále mění svou polohu. Že by v ní přebýval nějaký starověký démon, který se nyní snaží proniknout do našeho světa?

Celá záležitost je o to děsivější, že tento pětadvacet centimetrů vysoký umělecký artefakt byl vyroben jako dar pro Osirise, egyptského boha podsvětí. Zajímavé je také to, že při pohybu opisuje téměř dokonalý kruh.

První, kdo si tohoto podivného jevu všiml, byl devětadvacetiletý Campbell Price, který v muzeu pracuje jako kurátor egyptské sbírky. „Egyptologové jsou obvykle všechno možné, jen ne pověrčiví. Takže jsem si pomyslel, že tu sochu prostě jen někdo posunul a zapomněl mi o tom říct. Jenže když jsem na ni po nějaké době opět podíval, byla natočená zase trochu jiným směrem – a hned během následující noci se její orientace změnila znovu,“ říká dr. Price.

Ze záznamu bezpečnostní kamery je patrné, že žádný jiný exponát v této vitríně se nehýbe. „Je to opravdu bizarní,“ připouští dr. Price a dodává: „Staří Egypťané věřili, že sošky mohou sloužit jako náhradní domovy pro duše lidí, které představovaly a jejichž fyzická těla byla zničena.“

A co si o tom myslíte vy?