Největší česká aukční síň 1. Art Consulting Brno – Praha se rozhodla podpořit sběratelské a tržní aktivity v oblasti současného umění, které je u nás nahlíženo s mnoha rozpaky. Po vzoru světových aukčních domů, které pořádají samostatné aukce současného umění, se Art Consulting Contemporary rozhodla nabízet současné umění jinak. Nejen jako apendix aukcí moderny, ale jako svébytnou aukci současného umění, jež nabídne hodnotná a prověřená díla.

Slovem „contemporary“ se vymezuje současnost děl. Nejsou omezena časově ani podmínkou žijícího autora, ale nabízí díla buď nadčasová z období celého 20. století, nebo zcela aktuální, a je odborníky zaručenou aukcí, kde se nemůžete splést.

Cílem Art Consulting Contemporary je nabízet selektivně pouze hodnotná díla, na jejichž výběru se podílí tým kvalifikovaných odborníků na současné umění. Zároveň nabízí „potvrzené hodnoty“, generační zařazení autora nebo jejich oficiálních ocenění (v zahraničí, Cena Jindřicha Chalupeckého apod.) Svou nabídkou orientuje kupce na výtvarné scéně, vytváří značku kvality a vysoké úrovně.

V neposlední řadě se pak tato aukce liší od zavedeného českého modelu přípravou, PR, úrovní produkční, komunikační i designovou.

Společnost Jindřicha Chalupeckého se rozhodla u příležitosti 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého uspořádat benefiční aukci, kde nabídne vybraná díla umělců z řad laureátů a finalistů této ceny.

Aukce se pořádá v rámci aukčního večera společnosti 1. Art Consulting Brno – Praha, který se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v Topičově salonu na Národní třídě. Aukce na podporu Společnosti Jindřicha Chalupeckého se koná samostatně v rámci tohoto večera a taktéž aukční katalog je samostatný. Aukční společnost 1. Art Consulting Brno – Praha z aukce nebude mít žádný zisk, a naopak ji podpoří rozesíláním aukčních katalogů, poskytne prostor v rámci předaukční výstavy a veškerý aukční servis.