Latinskoamerický stát Salvador sužuje virus přenášený komáry. Ten je opravdu nebezpečný a může vážně narušit vývoj mozku plodu. Proto salvadorská vláda musela učinit tento krok.

Pokud by těhotnou ženu nakažený komár štípl, mohla by přijít o miminko. Bojovat proti tomuto viru musí také Brazílie a Kolumbie. Ženy, které plánují otěhotnět, by toto varování neměly brát na lehkou váhu.

„Rádi bychom doporučili všem ženám v plodném věku, aby odložily své plány s otěhotněním o rok až dva,“ řekl Edurardo Espinoza, viceministr zdravotnictví.

Ženy, které příchod děťátka očekávají, musí být na sebe mimořádně opatrné. Měly by se úplně vyhnout místům, kde se komáři vyskytují.

Kolumbie místo dvou let bez otěhotnění doporučuje jen osm měsíců. Zároveň očekává, že v létě by výskyt viru mohl poklesnout. Virus má za následek horečku jménem Zika. Nejvíce se projevuje vysokými teplotami, bolestí kloubů a hlavy. Tyto příznaky odezní většinou samy od sebe do pěti dnů. Plod nenarozeného dítěte však může virus poškodit nenávratně. Dochází k pozastavenému vývoji mozku a hlavy.

Největší problém s tímto virem má Brazílie. Za tři měsíce bylo zjištěno na 3500 případů, kdy nenarozené děti zasažené virem Zika zemřely.

Bohužel pro obyvatele latinskoamerických států neexistuje zatím žádný účinný lék. I ostatní ženy po celém světě by se měly mít na pozoru a rozhodně neplánovat cestu do Brazílie, Kolumbie nebo Salvadoru.