Globální vojenský konflikt 2. světové války patří rozhodně k nejhorším obdobím v dějinách lidstva. Účastnila se ho většina států a vyžádal si více než 60 milionů obětí.

Tato válka se tak stala skutečně největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva, znamenajícím krveprolití, genocidu, hrůzu, strach a bolest…

Jenže i přes všechny válečné hrůzy žili lidé během tohoto období své civilní životy. Prožívali lásku, nenávist, strach o své bližní, ale také radost a naději.

Tabuizovaným tématem však zůstávaly životy těch, kteří se na válečném konfliktu podíleli přímo. Životy vojáků.

Jak asi prožívali svoje nejlepší léta ti, kteří museli vstoupit do války?

Americký fotograf Michael Stokes objevil záběry vojáků, které se vymykají představám o fyzicky i psychicky vyčerpaných jedincích, kteří jsou nuceni obětovat své mládí za vlast.

Pocházejí nejspíš z jakýchsi „teambuildinových“ cvičení a oddechových dní, během kterých se měli vojáci stmelit a načerpat energii!

A uznejte sami, že snímky jsou to přinejmenším opravdu nevšední a zajímavé!