Ve skutečnosti to ale vůbec netrvá tak dlouho. Jen se podívejte na Jihoafričana, který se ze své cely dostal za půl minuty. Chce to jen trochu obratnosti a z vězení jste venku.

Zdánlivě příliš malá díra ve vězeňských mřížích byla vším, co jihoafrický vězeň potřeboval.

Za hlasité podpory všech ostatních vězňů se odhodlal k rychlému útěku. Nejdříve pečlivě protáhl hlavu, pak mu stačilo správě nasměrovat ramena a potom už celý útěk trval jen několik sekund.

K videu nebyly zveřejněny žádné podrobnosti, a tak je nejasné, zda celému útěku přihlíželi nějací strážní.

Jihoafrické věznice by ale rozhodně měly velice rychle vyměnit všechny mříže.