Kdo je vlastně pin-up dívka nebo pin-up modelka?

Určitě si vybavujete staré reklamní plakáty na Coca-Colu, kakao nebo cigarety…

Dívky na nich pózují v konkrétních situacích, které mají působit neformálně a zobrazit nějakou emoci nebo myšlenku vztahující se k určitému produktu.

Jenže stejně jako v jiných směrech pop-kultury je i trvanlivost atraktivity zobrazení těchto pin-up obrázků sezónní, rychle zastarává a je často obměňována novými tvářemi.

Modelky, které se stávaly předlohami pro tyto reklamní plakáty a cedule, se tudíž měnily jako na běžícím pásu.

Mezi nejznámější pin-upky dříve patřila například Marilyn Monroe!

Zásadním zjištěním je ale fakt, že tehdejší modelky vypadaly na rozdíl od těch dnešních i bez zásahů retušérů naprosto dokonale!