O Lochnesské příšeře slyšel alespoň jednou v životě snad každý. Italský geolog Luigi Piccardi však nyní přišel s opravdu originální hypotézou – žádné monstrum v jezeře Loch Ness nepřebývá a to, co mnozí lidé popsali/vyfotili, byly ve skutečnosti jen projevy zemětřesení, která rozvlnila vodní hladinu.

Dr. Piccardi se odvolává na to, že celá řada popisů pozorování Lochnesky obsahuje zmínky o třesoucí se zemi i bublinách stoupajících ze dna jezera. Tento jev je podle něj způsobený právě seismickou aktivitou. Přestože Skotsko nepatří zrovna mezi země, ve kterých by běžně docházelo k zemětřesením, zlomová linie je zde prý „velmi velká a velmi aktivní“.

Ukázkovým příkladem může být stará biografie o Saint Columba, ve které její autor uvádí, že „zatímco země se třásla, netvor se objevil a zmizel“. Podobně mnoho dalších hlášených pozorování Lochnesské příšery pochází z období, kdy zlom Great Glen vykazoval seismickou aktivitu. Dr. Piccardi tak věří, že jeho hypotéza může být aplikována v minimálně 3500 případech.

Jiní odborníci už se ovšem nechali slyšet, že dokonce i to nejsilnější zemětřesení ve Skotsku by bylo pořád příliš slabé na to, aby na hladině jezera vytvořilo vlny. Kromě toho je zde pochopitelně celá řada amatérských snímků a videí, na kterých je toho vidět mnohem víc, než jen vzedmutá hladina či bubliny.