Obvinit někoho ze sexuálního obtěžování není žádná legrace. Tomu člověku můžete zničit život.

Zákon ale pamatuje i na to, když je takové obvinění křivé. Diana ředitele obvinila prostřednictvím deníku Blesk. To znamená, že tak učinila veřejně prostřednictvím novinářů.

To znamená, že pokud by si vymýšlela, mohla by dostat dokonce až 8 let!

Více o případu najdete ZDE.

Jak zákon posuzuje křivé obvinění?

(1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  • způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu,
  • spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
  • spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
  • spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin, nebo
  • spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.