Vačice přenášejí své mladé zásadně na zádech. Je to pro ně vzhledem k jejich obvykle vysokému počtu ideální způsob přepravy.

Labutě volí jiný způsob.

Zachovávají si vysoký stupeň důstojnosti i v mateřství a potomky přepravují přes vodu pod ochranou křídel.

Naší největší oblíbenkyní z tohoto souboru matek je ale starostlivá vydra, která musí plavat tak jemným způsobem, aby nevzbudila mládě, které spokojeně dříme na její hrudi.

Mateřské city zkrátka hrají prim i ve zvířecí říši.