Už jsme se vám zmiňovali o třetím oku, jímž sice nevidíme, ale můžeme díky němu prohlédnout to, co nejsme schopni svýma očima postřehnout. Podle americké duchovní učitelky Genevieve Lewis Paulson má člověk dokonce očí sedm.

Kromě zraku mají obě tělesné oči ještě další funkce. Prvním okem (pravým) vidíme především tvary předmětů. Druhé oko (levé) je potom spojeno s naším citovým já a rozeznává spíše barvy a struktury.

Třetím okem (mezi obočím) vnímáme podobu a fungování materiálního světa. Toto oko upřesňuje všechno, co zhlédne první oko, umožňuje nám také vidět trojrozměrně. Pokud je otevřené, dává nám perspektivu výšky a zmírňuje náš strach z létání.

Čtvrté oko (nad třetím okem) nám pomáhá chápat vztahy a prohloubit víru v Boha. Činí přesnějším všechno, co zří druhé oko. Páté oko (uprostřed čela) přispívá k pochopení univerzálních pravd a ideálů, jeho prostřednictvím vidíme minulé životy.

Šestým okem (pod linií vlasů), což je orgán vnitřního zraku, chápeme podstatu a smysl života. Sedmé oko (dva a půl centimetru nad linií vlasů) nám napomáhá pojmout existenci vesmíru. Tímto okem přijímáme božské porozumění a vídáme anděly.

Jenom málo lidí má všech sedm očí vyvinutých, ba ani fyzické oči nejsou u mnohých jedinců zcela rozvinuté. Důvodem nezřídka bývá neznalost možností různých forem zraku, ale rovněž i jistá pohodlnost, nezájem, případně obava vidět skutečnost.

Když tyto závoje, jež nám oči zakrývají, odstraníme, otevřou se před námi nové světy. Předčasné otevření očí, ať už vlivem užívání drog, různých tělesných zranění, či vývojových anomálií, má určitá rizika.

Otevře-li se některé oko, aniž rozumíme proč, výsledkem je zmatenost. To, co by mělo být požehnáním, se stává prokletím. Je proto důležité, abychom duchovní oči otevírali postupně a bezpečně, s tím nám může kupříkladu pomoci kundaliní jóga.

Jestli chcete nahlédnout do světa hvězd, na svůj denní osobní a erotický horoskop se mrkněte sem.