Zdraví je to nejcennější, co máme.

Své o tom vědí nejen lidé, kteří o něj dennodenně bojují.

Tohle je 5 podivných a děsivých nemocí, se kterými si nevědí rady ani ti nejlepší lékaři.

1) Progerie

Tato nemoc připomíná příběh z hrůzostrašného filmu. Dětskou tvář začnou místo ďolíčků ve tváři a úsměvu zdobit vrásky. Již ve velice mladém věku se dostavují stařecké nemoci a následuje předčasná smrt. Touto vzácnou genetickou poruchou trpí na světě asi 50 dětí, z toho asi 23 z nich žije v Evropě. Člověk s tímto syndromem se dožije maximálně 20 let, průměrně však umírá okolo 13–15 roku života. Nejčastějšími příčinami úmrtí jsou mrtvice, infarkt myokardu.

2) Moebiův syndrom

Lidé trpící touto nemocí mají takzvaně kamennou tvář neboli tvář zbavenou emocí. Nemohou se totiž smát, mračit, mrkat ani pohybovat očima. Někteří z nich nemohou ani mrkat, a proto spí s otevřenýma očima. Příčinnou této nemoci jsou nedovyvinuté nervy ve tváři.

3) Methemoglobinemie

Účinkem toxických látek dochází u lidí postižených touto nemocí k oxidaci hemoglobinu. Při vyšších koncentracích se objeví namodralé zabarvení kůže, protože methemoglobin prosvítající kůží má jinou barvu než normální hemoglobin. Lidé s tímto postižením vypadají jako bytosti z hororů. Jejich tvář je ledově chladná a jakoby mrtvá.

4) Hypertrichóza

Hypertrichóza neboli vlkodlačí syndrom je velmi vzácná dědičná genetická porucha, která způsobuje zvýšený růst ochlupení. Z nedávné doby vám je možná znám případ rodiny Sangliů z Indie, kde touto chorobou trpí 3 sestry ze šesti, které ji zdědily po svém otci.

5) Kostnatění měkkých tkání

Člověk, který trpí kostnatěním měkkých tkání, reaguje odlišně na vlastní zranění. Postižené místo tak nezačne obrůstat pojivovou tkání, ale tvrdou kostí.